Fun4Four speelautomaten

Speelautomaten mogen alleen worden opgesteld als ze voldoen aan de modelconformiteit(verwijst naar een andere website). Dat wil zeggen dat exploitatie in overeenstemming moet zijn met een op de Nederlandse markt toegelaten model en voorzien zijn van een merkteken.

Voor Fun4Four speelautomaten geldt dat er vijf modellen zijn toegelaten. Om modelconform te zijn, moeten ze voldoen aan de volgende criteria:

  • Er mogen op de Fun4Four speelautomaat nooit meer spellen aanwezig zijn dan in het keuringsrapport van het betreffende model zijn opgenomen (minder mag wel);
  • Op de Fun4Four speelautomaat mogen geen andere spellen aanwezig zijn dan in het keuringsrapport van het betreffende model zijn opgenomen
  • Op de Fun4Four speelautomaten mogen geen ‘uitgeschakelde’ spellen zitten die niet zijn opgenomen in het keuringsrapport van het betreffende model. Dit geldt ook als ze niet direct zichtbaar zijn voor de speler;
  • De speluitleg moet in ieder geval in de Nederlandse en/of Engelse taal aanwezig zijn

Als de Fun4Four speelautomaat niet voldoet aan één of meer van deze criteria, is er geen sprake van modelconformiteit. De speelautomaat mag dan niet worden geëxploiteerd op de Nederlandse markt. De speelautomaat mag dan ook niet ter verkoop worden aangeboden of ten behoeve van de verkoop in voorraad worden gehouden. De Kansspelautoriteit treedt handhavend op als zo’n speelautomaat wordt aangetroffen.